• Adres firmy: ul. Karpia 21A, 61-619 Poznań
 • Zadzwoń: +48 607 536 247
 • Napisz do nas: biuro@mydlaciebie.pl

Majątek

Majątek

Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego mogą być:
 • domy lub mieszkania
 • domy w budowie
 • lokale gospodarcze
 • domki letniskowe
 • budynki gospodarcze czy garaże
 • ogrodzenia
 • elementy działki
 • ruchomości domowe i stałe elementy
 • przedmioty wartościowe
 • przedmioty szklane
Ryzyka, jakie może zawierać polisa to:
 • Mury i stałe elementy nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • Stałe elementy nieruchomości od kradzieży i dewastacji;
 • Ruchomości domowe od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • Ruchomości domowe od kradzieży z włamaniem, rozboju;
 • Odpowiedzialność Cywilna w Życiu Prywatnym (np. zalanie sąsiada);
 • Sprzęt elektroniczny od przepięć (np. uszkodzenie w wyniku uderzenia pioruna);
 • Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia;
 • Assistance (np. pomoc: ślusarza, hydraulika, dekarza, szklarza, stolarza, technika urządzeń grzewczych).

Ubezpieczeniem może być objęta nieruchomość będąca zarówno własnością jak i przedmiotem najmu bądź z cesją na bank.